Tìm hiểu không gian thờ cúng của người xưa

Thờ cúng tổ tiên, thần phật là quan niệm xưa nay của người dân Việt Nam, dù cho xã hội có phát triển, con người có hiện đại thế nào đi chăng nữa thì việc thờ cúng từ xưa đến nay vẫn là truyền thống, vẫn giữ nguyên và không có sự thay đổi nhiều.Quan niệm phong thủy t

read more